Straipsniai žurnaluose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto žurnalų sąrašą (ISI)

Straipsniai žurnaluose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto žurnalų sąrašą (ISI)

 • Liutkevičius A, Tamulionytė D, Sekmokienė D. Functional food development: Impact of technological factors on the quality of whey beverages with flaxseed oil // Milchwissenschaft. 2007. Vol. 62 (1). P. 73-75.
 • Žvirdauskienė R., Šalomskienė J. An evaluation of different microbial and rapid tests for determining inhibitors in milk // Food Control. Vol. 18, Is. 5 , May 2007, P. 541-547.
 • Speiciene V., Guilmineau F., Kulozik U., Leskauskaite D. The effect of chitosan on the properties of emulsions stabilized by whey proteins. // Food Chemistry. 2007. Vol. 102. P. 1048–1054.
 • Šipailienė A., Venskutonis P.R., Baranauskienė R., Šarkinas A. Antimicrobial activity of commercial samples of thyme and marjoram oils // Journal of Essential Oil Research. 2006. Vol. 18. P. 698-703.
 • Leskauskaitė D., Kriūkova I., Brantas A., Mieželienė A., Alenčikienė G. Sensory and instrumental textural characteristics of mixed whey proteins and carrageenan gels // Milchwissenschaft. 2006. Vol. 61 (4). P. 422-426.
 • Rubinskiene M. , Viskelis P. , Jasutiene I. , Duchovskis P. , Bobinas C. Changes in biologically active constituents during ripening in black currants // Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 2006. Vol.14(2). P. 237-246.
 • Jasutienė I., Garmienė G., Kulikauskienė M. Pasteurisation and fermentation effects on Aflatoxin M1 stability // Milchwissenschaft. 2006. Vol. 61 (1). P. 75-79.
 • Juodeikiene G., Petrauskas A., Jakubauskiene L., Minialga V. Development of an indirect method for evaluating porous cereal product structures using acoustic echolocation // Measurement Science and Technology. 2006. 17 (2). P. 249-256 doi:10.1088/0957-0233/17/2/004
 • Valiukenaitė R., Stankeviciene M., Stankevicius H., K. Skibniewska A. Lead and cadmium levels in raw cow’s milk in Lithuania determined by inductively coupled plasma sector field mass spectrometry // Polish Journal of Food and Nutritional Sciences. 2006. Vol. 15/56, SI 1. P. 243–246
 • Liutkevicius A., Sharkinas A. Investigations of composition and growing of kefir grain as foodstuff and forage biomass // Milchwissenschaft. 2005. Vol. 60 (2). P.182-184.
 • Jakubauskiene L., Juodeikiene G. The relationship between protein fractions of wheat gluten and the quality of ring-shaped rolls evaluated by echolocation Method // Food technology and Biotechnology. 2005. Vol.43 (3), P. 247-253.
 • Rubinskienė M., Viškelis P., Jasutienė I., R Viškelienė, Bobinas Č. Impact of various factors on the composition and stability of black currant anthocyanins // Food Research International. 2005. Vol. 38. P. 867–871.
 • Rubinskienė M., Jasutienė I., Venskutionis P.R., Viškelis P. HPLC determination of the composition and stability of blackcurrant anthocyanins // Journal of Chromatographic Science. October 2005. Vol. 43 (9). P. 478–482.
 • Garmienė G., Saikauskienė V., Kulikauskienė M. Lactic acid isomers in milk products // Milchwissenschaft – Milk Science International. 2005. Vol. 60, No. 3. P. 259-262.
 • Budriene S., Gorochovceva N., Romaskievic T., Yugova L.V., Miezeliene A., Dienys G., Zubriene A. beta-Galactosidase from Penicillium canescens. Properties and immobilization // Central European Journal of Chemistry. 2005. Vol. 3 (1). P. 95–105
 • Leskauskaitė D., Trečiokienė E. Thermodynamic incompatibility of whey proteins with polysaccharides in aqueous media // Acta Alimentaria. 2004. Vol. 34 (1). P. 71–78.

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio žurnaluose

 • Garmienė G., Šalaševičienė A., Miliauskienė I., Zaborskienė G., Šarkinas A. Virtų ir virtų-rūkytų dešrų biogeninių aminų tyrimai // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 5–9.
 • Garmienė G., Šarkinas A., Šalaševičienė A., Baltušnikienė A., Zaborskienė G. Biogeniniai aminai šaltai rūkytuose dešrose su biologiniais priedais // Veterinarija ir zootechnika. 2006. T. 33 (55). P. 31–35.
 • Jakubauskienė L., Mačionienė I. Mikroskopinių grybų augimą duonos rauguose stabdančių medžiagų efektyvumo įvertinimas // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 10–18.
 • Jasutienė I., Viškelienė R. Mėlynių, juodųjų serbentų ir spanguolių sulčių bei ekstraktų sudėtis ir antioksidacinis aktyvumas // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 19–26.
 • Jasutienė I., Viškelis P., Šarkinas A., M Rubinskienė, Daubaras R., Česonienė L. Cranberry (Vaccinum macrocarpon Ait.) anthocyanins and their antioxidative and antimicrobial properties // Pigments in Food – A challenge to Life Science. 46th International Congress on Pigments in Food. 2006. P. 119–121.
 • Leskauskaitė D., Brantas A., Mieželienė A., Alenčikienė G. Išrūgų baltymų gelių reologinės ir tekstūros savybės // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 27–38.
 • Liutkevičius A., Speičienė V. Funkcionalaus maisto veikliųjų medžiagų įtaka valgomųjų ledų savybėms // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 47–54.
 • Mačionienė I., Paserpskienė M. Pozytivus mielių vaidmuo pieno produktų gamyboje (apžvalga) // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 55–64.
 • Mieželienė A., Alenčikienė G. Fermentinių sūrių juslinių savybių tyrimai // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 2. P. ?–?.
 • Mieželienė A., Alenčikienė G. Karštai rūkytų dešrų juslinės savybės ir jų ryšys su priimtinumu // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 72–78.
 • Mieželienė A., Alenčikienė G., Gružauskas R., Semaškaitė A., Šašytė V., Stupelienė A., Fermentinio preparato ir prebiotiko priedų lesaluose įtaka paukštienos juslinėms savybėms // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 79–85.
 • Mišeikienė R., Šiugždaitė J., Tacas J., Stankevičius H., Pečiulaitienė N. Antiseptikos panaudojimo prieš melžimą įtaka karvių spenių odos ir pieno bakteriniam užterštumui // Žemės ūkio mokslai. 2006. Nr. 3. P. 38–43.
 • Šalomskienė J., T. Bartiuk. Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga) // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 98–103.
 • Šalomskienė J., Jurkštaitė D. Geobacillus stearothermophilus sporų sudygimo stimuliatorių įvertinimas // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 2. P. ?–?.
 • Šarkinas A. Mikroorganizmų kultūrų atsparumo užšaldymo sąlygoms priklausomybė nuo terpės sudėties ir laikymo temperatūros // Veterinarija ir zootechnika. 2006 T. 34 (56). P. 76–83.
 • Šarkinas A., Mieželienė A., Alenčikienė G., Šipailienė A., Venskutonis P. R. Kalendros, kmynų, kitų augalų ekstraktų antimikrobinės savybės // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 1. P. 104–112.
 • Šarkinas A., Rekštienė Z., Šipailienė A., Venskutonis P. R. Vaistinės dirvuolės ekstraktų frakcijų antimikrobinio aktyvumo palyginamasis įvertinimas // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai. 2006. T. 40, Nr. 21. P. ?–?.
 • Rubinskienė M., Speičienė V., Leskauskaitė D., Viškelis P. Juodųjų serbentų produktų cheminės sudėties ir reologinių savybių įvertinimas // Sodininkystė ir daržininkystė.2005. T.24, Nr. 2. P. 29-42.
 • Šarkinas A., Jasutienė I., Viškelis P. Mėlynių, spanguolių, juodųjų serbentų antocianinų sudėtis ir antimikrobinės savybės // Sodininkystė ir daržininkystė.2005. T.24, Nr. 4. P. 100-111.
 • Šipailienė A., Venskutonis P. R., Šarkinas A., Čypienė V. Testavimo kultūrų ląstelių skaičiaus pokyčiai skystoje terpėje su augalų ekstraktų priedais // Cheminė technologija. 2005. Nr. 3 (37). P. 74-82.
 • Sekmokienė D., Speičienė V., Šalaševičienė A., Garmienė G. Chitozano maisto produktuose nustatymas // Veterinarija ir zootechnika. 2005. T. 31 (53). P. 87–92.
 • Šipailienė A., Venskutonis P.R., Šarkinas A., Čypienė V. Skirtingais tirpikliais gautų augalų ekstraktų antimikrobinio poveikio skirtumai // Veterinarija ir zootechnika. 2005. T. 32 (54) P. 66–73.
 • Šipailienė A., Šarkinas A., Venskutonis P. R. Bandymo terpės savybių įtaka ekstraktų tirpalų antimikrobinėms savybėms // Veterinarija ir zootechnika. 2005. T. 31 (53). P. 102–108.
 • Liutkevičius A., Sekmokienė D., Tamulionytė D. Funkcinio maisto ingredientai – vartotojams, medikams, maisto produktų technologams // Visuomenės sveikata. 2005. Nr. 4(31). P. 52–59.
 • Alenčikienė G., Mieželienė A. Maistinių skaidulų įtaka valgomųjų ledų savybėms // Maisto chemija ir technologija. 2005. T. 39, Nr. 1. P. 5–11.
 • Garmienė G., Kulikauskienė M., Saikauskienė V. Probiotinių mikroorganizmų įtaka pieno rūgšties izomerų kiekiui jogurte // Maisto chemija ir technologija. 2005. T. 39, Nr. 1. P. 12–15.
 • Leskauskaitė D., Kriūkova I., Brantas A., Mieželienė A. , Alenčikienė G. Textural attributes of mixed whey proteins and carrageenan gels // Maisto chemija ir technologija. 2005. T. 39, Nr. 1. P. 24–32.
 • Mačionienė I., Šalomskienė J., Jakubauskienė L. Mielių įtaka jogurto kokybei // Maisto chemija ir technologija. 2005. T. 39, Nr. 1. P. 33–37.
 • Mickevičius E., Mieželienė A., Kabašinskienė B. Joduotos valgomosios druskos įtaka maisto produktų juslinėms savybėms // Maisto chemija ir technologija. 2005. T. 39, Nr. 1. P. 47–53.
 • Paserpskienė M.. Codex Alimentarius komisija, jos tikslai, uždaviniai bei Kodekso nuostatų įgyvendinimas Lietuvos pieno sektoriuje (apžvalga) // Maisto chemija ir technologija. 2005. T. 39, Nr. 1. P. 54–67.
 • Speičienė V., Sekmokienė D. Chitozanas ir jo pritaikymas maisto pramonėje (apžvalga) // Maisto chemija ir technologija. 2005. T. 39, Nr. 1. P. 68–75.
 • Šarkinas A. Bakterijų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms priklausomybė nuo kultūrų fiziologinės būklės ir kultivavimo temperatūros // Maisto chemija ir technologija. 2005. T. 39, Nr. 1. P. 76–82.
 • Baltušnikienė A., Šalaševičienė A., Garmienė G. Bendrųjų lakiųjų azoto bazių ir trimetilamino koncentracijų tyrimai žuvyse // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 1. P. 9–14.
 • Dambrauskienė E., Viškelis P., Venskutonis R., Šarkinas A. Kai kurių aromatinių augalų cheminė sudėtis ir baktericidinės savybės // Sodininkystė ir daržininkystė. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. Nr. 17. Babtai, 2004. P. 44–47.
 • Jasutienė I., Garmienė G. Aflatoksino M1 nustatymas piene ir jogurte ELISA metodu // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 2. P. 5–7.
 • Jasutienė I., Garmienė G. Aflatoksino M1 tyrimai piene ir pieno produktuose // Ekologiška produkcija ir jos kokybės gerinimas. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. 2004 m. spalio 14–15 d. Akademija, 2004. P. 45–46.
 • Kačerauskis D., Sekmokienė D., Liutkevičius A., Tamulionytė D. Naujas požiūris į funkcinio maisto produktus: problemos ir perspektyvos // Visuomenės sveikata. 2004. Nr. 1 (24). P. 55‑61.
 • Kulikauskienė M. Laktulozė ir jos įtaka jogurto savybėms // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 1. P. 27–34.
 • Leskauskaitė D., Jasutienė I., Kriūkova I. Maisto produktų autentiškumo kriterijų ir jų esminių žymenų nustatymas // Žemės ūkio mokslai. 2004. Nr. 3. P. 48–55.
 • Leskauskaitė D., Jasutienė I., Sadaunikaitė A., Viškelienė R. Vandeniu ir pulpos nuoplovomis praskiestų apelsinų sulčių klastotės nustatymo metodai // Sodininkystė ir daržininkystė. 2004. Nr. 23 (1). P. 167–180.
 • Leskauskaitė D., Trečiokienė E., Kriūkova I., Brantas A. Ryšys tarp mišrių išrūgų baltymų ir polisacharidų gelių mikrostruktūros ir pajėgumo sujungti vandenį // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 1. P. 35–41.
 • Liutkevičius A., Tamulionytė D. Technologinių faktorių įtaka išrūginių gėrimų su sėmenų aliejaus priedu kokybei // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 1. P. 42–48.
 • Liutkevičius A., Šarkinas A. Kefyro grybelio biomasės sudėties ir auginimo terpės mikrobiologinės charakteristikos skirtumai // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 2. P. 8–16.
 • Liutkevičius A., Šarkinas A. Kefyro grybelio, kaip maistinės ir pašarinės biomasės, auginimo sąlygų ir sudėties tyrimai // Veterinarija ir zootechnika. 2004. T. 25 (47). P. 64–70.
 • Liutkevičius A., Šarkinas A. Kefyro grybelio, kaip unikalaus gamtos produkto, cheminė ir mikrobiologinė sudėtis // Ekologiška produkcija ir jos kokybės gerinimas. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. 2004 m. spalio 14–15 d. Akademija, 2004. P. 51–52.
 • Mačionienė I., Šalomskienė J., Jakubauskienė L. Plovimo ir dezinfekavimo medžiagų poveikis mikroskopinių grybų augimui // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 2. P. 17–21.
 • Mieželienė A. Tarptautinių juslinės analizės metodų taikymas maisto moksle ir pramonėje (apžvalga) // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 2. P. 22–28.
 • Mieželienė A., Alenčikienė G. Pomidorų padažų juslinių savybių įvertinimas // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 1. P. 61–67.
 • Narkevičius R. Šaltai rūkytos žuvies saugos užtikrinimo problemos: Listeria monocytogenes (apžvalga) // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 2. P. 29–34.
 • Ramanauskas R. Pieno baltymų koncentrato reologinės savybės // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 1. P. 68–73.
 • Rubinskienė M., Viškelis P., Jasutienė I., Bobinas Č. Impact of various factors on the composition and stability of blackcurrant anthocyanins // Pigments in Food, More than Colours. 3 rd International Congress. Quimper, France, 2004. P. 44–46.
 • Rubinskienė M., Viškelis P., Jasutienė I., Dambrauskienė E. Antocianinai ir jų kitimas juodųjų serbentų uogose bei produktuose // Sodininkystė ir daržininkystė. 2004. Nr. 23 (4). P. 9–21.
 • Sederevičius A., Urbšienė L., Šarkinas A. Žalio pieno bandinių konservanto efektyvumo tyrimai // Veterinarija ir zootechnika. 2004. T. 28 (50). P. 23–31.
 • Speičienė V., Kačerauskis D., Leskauskaitė D. Aktyviojo rūgštingumo įtaka koncentruotų emulsijų su išrūgų baltymais ir chitozanu formavimuisi bei stabilumui // Cheminė technologija. 2004. Nr. 4 (34). P. 76–81.
 • Speičienė V., Leskauskaitė D., Kačerauskis D. NaCl įtaka koncentruotų emulsijų su išrūgų baltymais bei chitozanu savybėms // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 1. P. 74–79.
 • Šalomskienė J., Žvirdauskienė R. Mikrobiologiniai metodai antibakterinių medžiagų likučiams šviežioje mėsoje nustatyti (apžvalga) // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 1. P. 80–88.
 • Šarkinas A, Čypienė V., Šipailienė A., Venskutonis P. R. Gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų jautrumo augalų ekstraktams skirtumai // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 1. P. 89–96.
 • Šarkinas A., Urbšienė L., Sederevičius A. Konservuotų žalio pieno mėginių bakterinio užterštumo dinamika // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 2. P. 48–54.
 • Tursienė A., Ramanauskas R. Ekologijos problemų sprendimas koncentruojant sūrių gamybą // Ekologiška produkcija ir jos kokybės gerinimas. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. 2004 m. spalio 14–15 d. Akademija, 2004. P. 71.
 • Žvirdauskienė R., Šalomskienė J., Urbšienė L. Inhibitorių grupių nustatymas žaliame karvių piene mikrobiologiniais metodais // Maisto chemija ir technologija. 2004. T. 38, Nr. 2. P. 55–61.

Kaip vertintumėte šį straipsnį?

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Balsų skaičius: 0

Įvertinimų dar nėra. Būkite pirmas!

Susiję Įrašai

Naujienos
Taip Pat Skaitykite