Apie Kauno Maisto Institutą

kauno maisto

Kauno technologijos universiteto Maisto institutas (KTU MI), 2010 metai

Institutas įsteigtas 1958 m. kaip Sąjunginio sviesto sūrių instituto Lietuvos filialas. Vėliau instituto mokslininkai pradėjo vykdyti ir kitų mokslo sričių mokslinius tyrimus. 1991 m. registruotas Lietuvos maisto instituto pavadinimu (LMaI). 2003 m. institutas reorganizuotas į Kauno technologijos universiteto Maisto institutą (KTU MI), turintį universiteto mokslo instituto statusą.

KTU MI veikla nukreipta svarbiausioms Lietuvos maisto produktų gamybos problemoms spręsti, mokslinėms, praktinėms ir metodinėms paslaugoms teikti.

Šiuo metu KTU MI kartu su kitomis šalies maisto mokslo ir studijų institucijomis, kokybės kontrolės tarnybomis, gamybinėmis asociacijomis aktyviai dalyvauja kuriant ar perimant naujas technologijas, kokybės kontrolės sistemas ir metodus, rengiant svarbius maisto srities teisės aktus, programas, rekomendacijas ir kt.

Institute kartu su Kauno technologijos universitetu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai. Leidžiamas mokslo žurnalas „Maisto chemija ir technologija“.

KTU MI yra 4 mokslinės laboratorijos, Bandymų laboratorija, Informacijos skyrius su moksline biblioteka ir Ūkio skyrius. Institute dirba 67 žmonės, iš jų 22 mokslininkai.

Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento veikloje. Dr. M. Paserpskienė yra LST TK 2 Pienas ir pieno produktai pirmininkė, habil. dr. J. Šalomskienė – TK 51 Maisto analizė pirmininkė. Įvairių TK komitetų darbo grupių veikloje dalyvauja dr. G. Garmienė, dr. A. Liutkevičius, dr. A. Mieželienė, dr. I. Jasutienė, dr. G. Alenčikienė.

Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja ir kitoje veikloje:

  • Habil. dr. J. Šalomskienė yra šakos Akreditacijos komiteto (mikrobiologijos klausimais) prie Nacionalinio akreditacijos biuro narė, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertė maisto mikrobiologijos srityje.
  • Dr. A. Šarkinas yra ŽŪM mokslo tarybos narys.
  • Dr. I. Jasutienė yra Saugomų nuorodų (Saugoma kilmės vietos nuoroda, Saugoma geografinė nuoroda, Garantuotas tradicinis gaminys) ekspertų komiteto narė.

Kauno technologijos universiteto Maisto institutas (KTU MI)
Taikos pr. 92, LT-51180 Kaunas

Institutas įsteigtas 1958 m. kaip Sąjunginio sviesto sūrių instituto Lietuvos filialas. Vėliau instituto mokslininkai pradėjo vykdyti ir kitų mokslo sričių mokslinius tyrimus. 1991 m. registruotas Lietuvos maisto instituto pavadinimu (LMaI). 2003 m. institutas reorganizuotas į Kauno technologijos universiteto Maisto institutą (KTU MI), turintį universiteto mokslo instituto statusą.

KTU MI veikla nukreipta svarbiausioms Lietuvos maisto produktų gamybos problemoms spręsti, mokslinėms, praktinėms ir metodinėms paslaugoms teikti.

Šiuo metu KTU MI kartu su kitomis šalies maisto mokslo ir studijų institucijomis, kokybės kontrolės tarnybomis, gamybinėmis asociacijomis aktyviai dalyvauja kuriant ar perimant naujas technologijas, kokybės kontrolės sistemas ir metodus, rengiant svarbius maisto srities teisės aktus, programas, rekomendacijas ir kt.

Institute kartu su Kauno technologijos universitetu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai. Leidžiamas mokslo žurnalas „Maisto chemija ir technologija“.

KTU MI yra 4 mokslinės laboratorijos, Bandymų laboratorija, Informacijos skyrius su moksline biblioteka ir Ūkio skyrius. Institute dirba 67 žmonės, iš jų 22 mokslininkai.

Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento veikloje. Dr. M. Paserpskienė yra LST TK 2 Pienas ir pieno produktai pirmininkė, habil. dr. J. Šalomskienė – TK 51 Maisto analizė pirmininkė. Įvairių TK komitetų darbo grupių veikloje dalyvauja dr. G. Garmienė, dr. A. Liutkevičius, dr. A. Mieželienė, dr. I. Jasutienė, dr. G. Alenčikienė.

Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja ir kitoje veikloje:

  • Habil. dr. J. Šalomskienė yra šakos Akreditacijos komiteto (mikrobiologijos klausimais) prie Nacionalinio akreditacijos biuro narė, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertė maisto mikrobiologijos srityje.
  • Dr. A. Šarkinas yra ŽŪM mokslo tarybos narys.
  • Dr. I. Jasutienė yra Saugomų nuorodų (Saugoma kilmės vietos nuoroda, Saugoma geografinė nuoroda, Garantuotas tradicinis gaminys) ekspertų komiteto narė.

Kaip vertintumėte šį straipsnį?

Vidutinis įvertinimas 5 / 5. Balsų skaičius: 2

Įvertinimų dar nėra. Būkite pirmas!

Susiję Įrašai

Naujienos
Taip Pat Skaitykite